JAK TRANS s.r.o.

JAK TRANS s.r.o. - Sídlo: Demjata 236, 082 13 Tulčík - Prevádzka: Kapušany 714, 082 12 Kapušany

O spoločnosti

Firma JAK TRANS s.r.o. prešla počas svojho doterajšieho pôsobenia dvoma významnými zmenami právnej formy. V roku 1999 vykonávala svoju činnosť pod názvom Ján Klobušovský, vedenou fyzickou osobou Jánom Klobušovským, so zameraním na obchodno-stavebnú činnosť. Od roku 2002 sa zaoberá vnútroštátnou a medzinárodnou nákladnou prepravou so zameraním na prepravu sypkých materiálov (štrkov, kameniva, uhlia, druhotných surovín a agrokomodít). V roku 2013 došlo k zmene právnej formy a názvu spoločnosti na JAK TRANS s.r.o. V súčasnej dobe sa zaoberá aj nákupom a predajom obilnín, kameniva a štrkov. Firma od tohto roku rozšírila svoje podnikateľské aktivity aj o servis vlastných a cudzích motorových vozidiel.

V súčasnosti firma vlastní 10 ťahačov, z toho 6 ťahačov značky SCANIA EURO III, IV, V, 4 ťahače značky VOLVO EURO VI a 9 celohliníkových návesov značky SCHWARZMULLER 50 – 57 m³, vybavené rolovacou plachtou. Svoj vozový park pravidelne obmieňa.

Firma pre svojich vodičov zabezpečuje povinné vybavenie posádky v zmysle platných predpisov, pravidelné školenia z predpisov BOZP. Vodiči sú povinní absolvovať pravidelné školenia vodičov, lekárske prehliadky a psychotesty.

Nachádzaš sa tu: Home O spoločnosti